Bio-Biloba, 150 tabletter

359.00 kr

Bio-Biloba, 150 tabletter

Beskrivning

Bio-Biloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla. Tradtionellt växtbaserat läkemedel För behandling av långvariga symtom hos äldre såsom minnesbesvär m. m. Bio-Biloba används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Indikationerna för traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Ta noga del av informationen i bipackssedeln innan du använder detta läkemedel. För mer information om produkten samt bipackssedel se www. fass. se. Faktorer som kan inverka på vår hälsa är bl. a. den moderna livsstilen; stillasittande arbeten, för lite motion, rökning och alkohol samt det naturliga åldrandet. Listan kan göras lång. När vi blir äldre försvagas många biologiska processer i kroppen. De karaktäristiska bladen på Ginkgo Biloba innehåller aktiva ingredienser, som utgör grunden för flera av de mest sålda läkemedlen i västvärlden. Dosering: Vuxna 1 tablett per dag. Bio-Biloba ska inte användas av barn. Rekommenderas ej till gravida eller ammande. Innehåll: Ginko biloba extrakt 100mg härav –flavonglykosider 24mg –terpenlaktoner 6mg. Aktiva ingredienser: Gingko biloba (L) folium extrakt. Färgämne: titanoxid (E 171). Försiktighetsåtgärder: Använd inte Bio-Biloba om du är allergisk mot Ginkgo Biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t. ex. antikoagulantia och acetylsalicylsyra) ska du rådgöra med din läkare före användning av Bio-Biloba. Du bör sluta använda Bio-Biloba 14 dagar före planerad operation. Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba. Om du står på behandling med läkemedel mot epilepsi kan behandlingseffekten av denna medicin försämras. Rådgör därför med din läkare före användning av Bio-Biloba. Om dina sy