Hypermin, 120 tabletter

249.00 kr

Hypermin, 120 tabletter

Beskrivning

Hypermin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel godkänt av Läkemedelsverket. Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. Verkar lugnande och rogivande. Traditionellt växtbaserat läkemedel Används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro Hypermin innehåller johannesört, herbaextrakt och hjälpämnen. Verkar lugnande och rogivande. Johannesört har under många år använts som antidepressivt medel. Indikationerna av traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs noga igenom bipackssedeln innan användning av läkemedel. Vidare information om produkten samt bipackssedel hittar du på fass. se. Dosering: Vuxna: 1 tablett 3 gånger dagligen. Innehåll per tablett: Hypericum perforatum L. (johannesört) herbextrakt 40-73 mg, mikrokristallin cellulosa. majsstärkelse, polysackarid från soja (Emcosoy®), hydrogenerad bomullsfröolja. Försiktighetsåtgärder: Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Intensiv UV-bestrålning bör undvikas vid användning av produkten. Användning under graviditet och amning kan ej rekommenderas. Använd ej Hypermin om du är allergisk mot nötter eller soja. Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats. Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal. Hypermin skall inte användas under samma tidsperiod som du använder andra läkemedel inklusive p-piller, p-injektion och p-stav. Orsaken är att Hypermin kan minska blodkoncentrationen och därmed effekten av andra läkemedel vid samtidig användning samt upp till två veckor efter det att du avslutat behandling med Hypermin. Biverkningsrisken kan dessutom öka om du kombinerar Hypermin med vissa andra antidepre