Kan Jang, 500 ml

249.00 kr

Kan Jang, 500 ml

Beskrivning

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som som är avsett för att använda för lindring av symtom vid förkylning. Kan Jang innehåller en kombination av echinacea, rysk rot och malabarnöt – traditionellt använd och sägs att stärka kroppens naturliga motståndskraft och lindra förkylningsymtom. Kan Jang är godkänt av Läkemedelsverket. Med smak av pepparmint och lakrits. För mer information, se www. lakemedlesverket. se. Dosering: 15 ml 2 ggr dagligen. Rekommenderas ej till barn under 12 år. Innehåll: Per 100 ml ingår extrakt motsv. följande mängder örtråvara: Echinacea purpurea L. radix 5g inneh. ca 50mg Cikoriasyra, Adhatoda vasica N. folia 6g, Eleutherococcus senticosus M. radix 5g. inneh. ca 5mg Eleutherosid B+E, Glycyrrhiza glabra radix (lakritsrot) 2, 5g. Försiktighetsåtgärder: Vid svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd eller svårighet att svälja, sluta omedelbart att Kan Jang och kontakta omedelbart läkare. Gäller även om du får hudutslag. Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat (E 216) och propylparahydroxibensoat (E 217). Dessa kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd). Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- och njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling. Kan Jang skall inte användas längre än två veckor per behandlingstillfälle. Kontakta läkare om symtomen kvarstår längre än två veckor. Skall ej intas vid fortskridande systemiska sjukdomar som tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar och multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller autoimmuna sjukdomar. Vid känd allergi mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo, kamomill, prästkrage, malört). Vid känd överkänslighet mot något innehållsämne. Kan Jang rekommenderas ej till gravida, ammande eller inför planerad graviditet. Förvaring:Öppnad flaska förvaras i kylskåp. Oåtkomligt för barn. Biverkningar: För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreakti