Oscillococcinum, 6 doser

99.00 kr

Oscillococcinum, 6 doser

Beskrivning

Oscillococcinum är ett växtbaserat, receptfritt naturläkemedel (homeopatikum) som är avsett att användas vi förkylningsymtom. Naturläkemedel Receptfritt Används vid förkylningsymptom Innehåller 6 doser Dosering: Töm innehållet i tuben under tungan och låt det sakta smälta. Överskrid ej rekommenderad dos. Innehåll per tub 1 g: Anas Barbariae 200 K, sackaros (0, 85 g), laktos (0, 15 g). Observera: Kontakta läkare om symptom vid förkylning kvarstår. Lämpar sig ej för gravida och barn under 8 år. Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Dosering: Töm innehållet i tuben under tungan och låt det sakta smälta. Överskrid ej rekommenderad dos. Läs noggrannt förpackningens bipacksedel. Innehåll per tub 1 g: Anas Barbariae 200 K, sackaros (0, 85 g), laktos (0, 15 g). Observera: Kontakta läkare om symptom vid förkylning kvarstår. Lämpar sig ej för gravida och barn under 8 år. Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.