Silicea Mag-Tarm Gel, 500 ml

199.00 kr

Silicea Mag-Tarm Gel, 500 ml

Beskrivning

Medicinteknisk produkt för behandling av akuta och kroniska mag-tarmproblem. Kiselgel Utan konserveringsmedel och andra tillsatser Silicea Mag-Tarm Gel innehåller finfördelat mineraliskt kisel i form av kiselgel. Kiselgel är en trögflytande gel som består av kisel och syre tillsammans med vatten. Silicea Mag-Tarm Gel är 100 % naturlig och innehåller varken konserveringsmedel eller andra tillsatser. Silicea Mag-Tarm Gel skyddar mag-tarmslemhinnan. Tack vare en kraftig bindningsförmåga kan gaser och främmande substanser absorberas. Detta är en helt fysikalisk process. Silicea Mag-Tarm Gel kan lindra vid enstaka symtom som t. ex. halsbränna men även vid IBS och kan användas både för tillfällig och långvarig behandling. Silicea Mag-Tarm Gel är skonsam och verkar lokalt i magen, vilket gör den lämplig även för behandling av barn. Användning: Barn och vuxna med akuta symptom rekommenderas två dosmått (2 x 15 ml) tre till fem gånger per dag i vatten eller te mellan måltiderna och om så behövs alldeles innan sänggående. När de akuta symptomen har minskat kan behandlingen fortsättas någon dag med ett dosmått (15 ml) tre gånger per dag. Om man får kraftig smärta, hög feber eller om behandlingen inte har någon effekt bör läkare kontaktas. Viktigt: Vid diarré är det viktigt att kompensera vätskeförlusten med att dricka mycket vatten. Man bör ta annan medicin minst två timmar före eller efter det att man tagit Silicea Mag-Tarm Gel eftersom effekten av medicinen annars kan påverkas. Detta är speciellt viktigt för barn. Ingredienser: 100 ml gel innehåller 100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3, 5 mg kiseldioxid. 100 % naturlig, fri från konserveringsmedel och tillsatser. Silicea Mag-Tarm Gel är fri från konserveringsmedel, gluten, alkohol, laktos och är även godkänd för diabetiker.