SPC Flakes, 450 gram

110.00 kr

SPC Flakes, 450 gram

Artikelnr: 4105 Kategori:

Beskrivning

SPC Flakes, 450g – AS-faktor SPC-Flakes ges som en form av underhållsbehandling, vilken alltså syftar till att stimulera patientens egna produktion av protein AF. SPC-Flakes har studerats vid olika sjukdomar där vätskeöverflöd har stor betydelse som t ex vid olika mag-tarmsjukdomar, diarrétillstånd och Ménières sjukdom. SPC-Flakes har även visat sig ha betydande antiinflammatoriska egeskaper vilket visats i studier på inflammatoriska tarmsjudomar(IBD) som ulcerös colit och Mb Crohn, vid reumatoid artrit och mastit. Förväntad behandlingseffekt med SPC-Flakes SPC-Flakes ges som en form av underhållsbehandling, vilken alltså syftar till att stimulera patientens egna produktion av protein AF. En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom 10-15 dagar med SPC-Flakes. Behandlingen bör pågå i minst en månad för att utvärdera effekten. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen. Vid utebliven effekt med SPC-Flakes kan detta bero på att dosen är för låg eller att vissa patienter inte själva kan producera protein AF. Kliniska studier visar att dessa patienter kan bli hjälpta med Salovum som är en form av tillförsel av höga doser av protein AF utan att kroppen själv behöver bilda det. Dosering: 1 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Ex. väger man 60 kg skall man äta 60 g SP-flakes om dagen. Innehåll: Specialprocessad havre Försiktighetsåtgärder: Produkten ska inte ätas av glutenintoleranta. Interaktioner: Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Glutenallergiker skall dock undvika att äta SPC-Flakes. Biverkningar: AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka