Potens

Impotens kan uppstå både av fysiologiska och psykiska orsaker. Åderförkalkning, förhöjt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, prostataoperationer och MS är några av de vanligaste fysiologiska orsakerna till impotens. Förmågan till samlag kan även nedsättas av alkohol. Svartsjuka, prestationsångest och olust är exempel på psykologiska orsaker till erektionsproblem.